Шановні колеги, повідомляємо Вам, що ми працємо в штатному режимі, як і в довоєнний час.
Зв’язатися з нами Ви можете за номерами : +380 (97) 228 99 77, +38 (050) 228 99 77

Нові правила будівництва об'єктів за класами наслідків представила ДАБІ

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) роз'яснила нові правила в будівництві об'єктів за класами наслідків, схематично представивши основні нововведення Закону України №1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності».

Даний закон містить чіткі, але складні для сприйняття та досить громіздкі юридичні конструкції. Тому представники ДАБІ виділили основні моменти і представили головні новації у вигляді презентації з малюнками та схемами.

Головна мета Закону 1817

 1. Перехід від категорій складності об'єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності)
 2. Перехід від тристадійної дозвільної системи (повідомлення,декларація, дозвіл) до двостадійної (повідомлення, дозвіл)
 3. Підвищення відповідальності як суб'єктів містобудування так і посадових осіб органів держархбудконтролю

Від категорій складності до класів наслідків

 

Визначення класів наслідків (відповідальності)

На рівні Закону визначено:

 1. Об'єкти, які не можуть бути віднесені до незначного СС1 класу наслідків (відповідальності)
 2. Об'єкти, які обов'язково відносяться до значного класу наслідків ССЗ (відповідальності)
 3. Клас наслідків визначається для кожного об'єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

Визначення класів наслідків (відповідальності)

 

Збільшення штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності

 1.  До 10.06.2017 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» Виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, а також наведення недостовірних даних у зазначеній декларації на об'єктах 111 категорії складності - у розмірі дев'яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб
 2. Після 10.06.2017 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» Виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об'єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), - у розмірі трьохсот сімдесятипрожиткових мінімумів для працездатних осіб

порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності

 

Відповідальність посадових осіб Держархбудінспекції

 • Дисциплінарна. Ст. 66 ЗУ «Про державну службу»
  • зауваження;
  • догана;
  • попередження про неповну службову відповідність;
  • звільнення з посади державної служби
 • АдміністративнаСт.166-10 КУпАП(Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру)
  • Штраф від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • Кримінальна 
  • Стаття364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) 
  • Стаття367 КК України (Службова недбалість)

Відповідальність посадових осіб Держархбудінспекції

 

Відповідальність посадових осіб органів Держархбудконтролю

 • Дисциплінарна . Ст 147 К3пП (Стягнення за порушення трудової дисципліни)
  • догана;
  • звільнення.
  • Підп. 3, 4 ч. 12 ст. 41 3У «Про регулювання містобудівної діяльності»
 • Адміністративна. Ч. 4 Ст 96-1 КУпАП (ДАБІ)
  • Порушення вимог закону та строків видачі дозволу, реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації та видачі сертифіката ... Від п'ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • Кримінальна
  • Cт 364 КК України(Зловживання владою або службовим становищем)
  • Стаття 367 КК України (Службова недбалість)

Відповідальність посадових осіб органів Держархбудконтролю

 

Періодичність проведення планових перевірок

Постанова КМУ «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь) ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами ДАБК» від 7 червня 2017 р. № 399

 • ВИСОКИЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до значного класу наслідків (відповідальності) - ССЗ. ➤ Перевірка не частіше одного разу на два роки
 • СЕРЕДНІЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до середнього класу наслідків (відповідальності) - СС2. ➤ не частіше одного разу на три роки
 • НЕЗНАЧНИЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до незначного класу наслідків (відповідальності) - СС1. ➤ не частіше одного разу на п'ять років

Періодичність проведення планових перевірок, встановлюється на конкретних об'єктах, господарська діяльність на яких може здійснюватись одним або різними суб'єктами господарювання

Періодичність проведення планових перевірок

 

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» від 7 червня 2017 р. № 406
 • Стосується технічно нескладних об'єктів, окремих робіт на об'єктах, зданих в експлуатацію, приватного сектору, або з питань суспільної необхідності чи невідкладності тощо
 • Перелік не поширюється на об'єкти, віднесені до пам'яток культурної спадщини. Виконання будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів

 

Нові підстави для анулювання дозволу на будівництво

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 від 7 червня 2017 р. № 404

 1. об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та які будуються на підставі будівельного паспорта ➤ Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
 2. об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) ➤ Дозвіл на виконання будівельних робіт

Передбачено норму щодо можливості подачі через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур в будівництві

Нові підстави для анулювання дозволу: - скасування містобудівних умов та обмежень - систематичне (два і більше разів підряд) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю

Нові підстави для анулювання дозволу на будівництво

 

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461» від 7 червня 2017 р. № 409

 • об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та які будуються на підставі будівельного паспорта ➤ Декларація про готовність ➤ Подається один примірник декларації
 • об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) ➤ Сертифікат ➤ Заява та акт готовності

Передбачено норму щодо можливості подачі заяви щодо отримання сертифікату через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур в будівництві

Про внесення змін до постанови КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461

 

Усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю

Інформація про терміни на усунення порушень, виявлених під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю

 • До набрання чинності змін ➤  Інспектор на власний розсуд встановлює термін на усунення порушення
 • Після набрання чинності змін ➤ Термін на усунення порушення встановлюється згідно з Додатком до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого пКМУ від 23.05.2011 № 553

Усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю

 

Проведення державного нагляду (контролю)

Зміст розділу «Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)» уніфікованого акту перевірки

 • Право на виконання підготовчих та будівельних робіт
 • Розроблення проектної документації
 • Експертиза
 • Організація будівництва
 • Процес будівництва
 • Інші питання

Проведення державного нагляду (контролю)

 

Розмежування повноважень держархбудконтролю та нагляду

 • Структурні підрозділи виконавчих органів сільських, селищних та міських рад (з чисельністю населення до 50 тис.) ➤ СС1 на території відповідних населених пунктів
 • Структурні підрозділи виконавчих органів міських рад (з чисельністю населення понад 50 тис.) ➤ СС1та СС2на території відповідних населених пунктів
 • Структурні підрозділи київської та севастопольської міських державних адміністрацій ➤ СС1та СС2в межах міст Києва та Севастополя
 • Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань держархбудконтролю та нагляду ➤ СС1 , СС2, СС3 за межами населених пунктів та на територіях кількох адміністративно – територіальних одиниць. У випадку не утворення структурних підрозділів на місцях, повноваження здійснюються ДАБІ.

Розмежування повноважень держархбудконтролю та нагляду

Використано матеріали з сайту www.dabi.gov.ua

 

Важлива інформація

Як виконується експертиза проектів будівництва

Як виконується експертиза проектної документації

Експертиза проводиться для визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будівель, їх безпеки та інженерного забезпечення. Увага в ході експертизи також приділяється і іншим питанням дотримання нормативів щодо проектування об'єктів будівництва

детальніше

Особливості будівельної експертизи

Особливості будівельної експертизи проектів будівництва

Всі документи, які готуються до початку будівництва, вважаються важливим фактором для подальшого здійснення робіт. Від них залежить, наскільки якісним і безпечним буде споруда. Проектування охоплює весь процес зведення майбутньої будівлі. Саме для повноцінного контролю за правильністю складання проекту проводиться експертиза

детальніше

Експертиза проектів будівництва в Україні: як вибрати експертну компанію

Як вибрати експертну компанію в Україні

Вибір експертної організації - дуже непростий і важливий процес. Ознайомтеся з порадами, які можуть допомогти вам у виборі підрядника. Поперше, переконайтесь, що обрана вами організація знаходиться в викладеному на сайті Мінрегіонбуду списку експертних організацій, які мають право на здійснення комплексної експертизи проектів будівництва

детальніше