Шановні колеги, повідомляємо Вам, що ми працємо в штатному режимі, як і в довоєнний час.
Зв’язатися з нами Ви можете за номерами : +380 (97) 228 99 77, +38 (050) 228 99 77

Вартість експертизи

Вартість експертизи проектної документації визначається згідно ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво», які було уведено на зміну ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 наказом Мiнрегiону вiд 25.06.2021 №162 «Деякi питання цiноутворення у будiвництвi», зареестрованого в Мiнiстерствi юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартостi будiвництва», затверджених наказом Мiнрегiону вiд 01.11.2021 №281.

У стандарті наведено основні правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектної документації для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування, що здійснюються на території України.

Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які виконують проектні роботи та експертизу проектів будівництва, або є замовниками цих робіт при обґрунтуванні договірної ціни.

Розрахунок вартості експертизи

Мінімальна вартість експертизи проектів будівництва складає 4272 грн.
(обчислюється  виходячи з трудових витрат на  її проведення, що становить 2 людино/дні )

Отримати розрахунок експертизи Вашого проекту

Для отримання більш точного розрахунку вартості експертизи Вашого проекту пропонуємо заповнити опитувальний лист

Вартість експертизи проектної документації

Як визначається вартість експертизи

Ціну експертизи проекту будівництва визначають з використанням рекомендованих показників залежно від кошторисної вартості будівництва, напрямів, по яких здійснюється експертиза, та стадії проектування.

Для визначення вартості експертизи проекту будівництва на різних стадіях, застосовують коефіцієнти.

За відсутності кошторисної документації вартість експертизи проекту будівництва визначають для:

  • об’єктів невиробничого призначення – виходячи з показників опосередкованої вартості відповідних об’єктів будівництва, що розраховуються центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва, або з вартісних показників об'єктів-аналогів, наявних у базі даних експертної організації
  • об’єктів виробничого призначення – виходячи з вартісних показників об’єктів-аналогів, наявних у базі даних експертної організації.

Вартість повторної експертизи визначають із застосуванням коефіцієнту від 0,1 до 0,7, який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості змінених за результатами експертизи проектних рішень.

Мінімальна вартість експертизи

 

Важлива інформація

Як виконується експертиза проектів будівництва

Як виконується експертиза проектної документації

Експертиза проводиться для визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будівель, їх безпеки та інженерного забезпечення. Увага в ході експертизи також приділяється і іншим питанням дотримання нормативів щодо проектування об'єктів будівництва

детальніше

Особливості будівельної експертизи

Особливості будівельної експертизи проектів будівництва

Всі документи, які готуються до початку будівництва, вважаються важливим фактором для подальшого здійснення робіт. Від них залежить, наскільки якісним і безпечним буде споруда. Проектування охоплює весь процес зведення майбутньої будівлі. Саме для повноцінного контролю за правильністю складання проекту проводиться експертиза

детальніше

Експертиза проектів будівництва в Україні: як вибрати експертну компанію

Як вибрати експертну компанію в Україні

Вибір експертної організації - дуже непростий і важливий процес. Ознайомтеся з порадами, які можуть допомогти вам у виборі підрядника. Поперше, переконайтесь, що обрана вами організація знаходиться в викладеному на сайті Мінрегіонбуду списку експертних організацій, які мають право на здійснення комплексної експертизи проектів будівництва

детальніше