Шановні колеги, повідомляємо Вам, що ми працємо в штатному режимі, як і в довоєнний час.
Зв’язатися з нами Ви можете за номерами : +380 (97) 228 99 77, +38 (050) 228 99 77

Законодавство щодо будівельної експертизи проектів

Комплексна будівельна експертиза: нормативне регулювання.

ТОВ «Перша Будівельна Експертиза»

Проведення комплексної будівельної експертизи:

Документація, що приймається до розгляду:

 • ДБН А.2.2.-3-2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»;
 • ДСТУ Б А.2.4-4-99 «Основні вимоги до проектної та робочої документації» замінили на ДСТУ Б.А. 2.4.-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Вартість експертизи: (рекомендаційний характер)

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва», які було уведено на зміну ДБН Д.1.1-7-2000.

Експертиза містобудівної документації:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2011 року № 548, нова редакція від 01.03.2012 року.
 • Наказ № 109 від 07.07.2011 року Мінрегіонбуд «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 557 «Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності».

Проведення експертизи проектів будівництва:

 • Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ-НБА.2.2 – 10: 2012 Видання офіційне.
 • Комп’ютерна програма ціноутворення «Інпроект». Випуск кошторисів ІВК.
 • Інформаційно-правова система «Ліга:Закон»,
 • Інформаційно-довідкова система «Зодчій»,
 • Сайти: http://zakon2.rada.gov.ua/ , http://minregion.gov.ua/
 • Ціноутворення в будівництві. Збірник офіційних документів та роз’яснень,(рах. №916 від 09.11.2015р.)
 • Правила визначення вартості будівництва ДСТУ НБД. 1.1 – 1:2013 (з доповненням та змінами).
 • Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ – НБД. 1.1 – 2:2013 (з доповненнями та змінами).
 • Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості ДСТУ НБД. 1.1 – 3:2013 (з доповненнями та змінами).
 • Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва ДСТУ НБД. 1.1 – 4:2013
 • Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва ДСТУ НБД. 1.1 – 5:2013
 • Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ДСТУ НБД. 1.1 – 6:2013
 • Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ НБД. 1.1 – 7:2013 (з доповненнями та змінами).
 • Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт ДСТУ НБД. 1.1 – 9:2013
 • ДБН А.2.2-3:2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво
 • ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
 • ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво
 • ДБН Б.2.4.-1-94 Планування і забудова сільських поселень
 • ДБН В. 1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах
 • ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах
 • ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Захист від пожежі
 • ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України
 • ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
 • ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування
 • ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).
 • ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
 • ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
 • ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення
 • ДБН В.1.4-0.02-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи
 • ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
 • ДБН В.1.4-2.04-97 СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва
 • ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
 • ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
 • ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
 • ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
 • ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров'я
 • ДБН В.2.2-13-2003. Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
 • ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення
 • ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
 • ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.
 • ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення.
 • ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі.
 • ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
 • ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
 • ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
 • ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво
 • ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів
 • ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 • ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 • ДБН В.2.5-23-2003. Інженерне обладнання будників і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів
 • ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення
 • ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
 • ДБН В.2.5-28-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
 • ДБН В.2.5-56-2010. Системи протипожежного захисту
 • ДБН В.2.5.64-2012 Внутрішній водопровід та каналізація
 • ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
 • ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди
 • ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди
 • ДБН В.2.5.39-2008 Теплові мережі
 • ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
 • ДБН В.2.2-45-11-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
 • ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини
 • ВБН В.2.2-ЦЗН-2004/Мінпраці України. Будинки і споруди. Центри зайнятості базового рівня.
 • ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
 • ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва
 • ДСТУ- Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво
 • ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.
 • ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування
 • ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови
 • ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
 • ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»
 • ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD)
 • ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-2:2001, MOD)
 • ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи
 • ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування
 • ДСТУ ISO 4190-1-2001 (ISO 4190-1:1999,IDT) Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI.
 • ДСТУ ISO 4190-2-2001 (ISO 4190-2:2001,IDT). Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. ліфти класу IV.
 • ДСТУ ISO 4190-3-2001 (ISO 4190-3:1982,IDT). Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. ліфти службові класу V.
 • ДСТУ ISO 4190-6-2001 (ISO 4190-6:1984,IDT). Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір.
 • ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:2007,IDT) Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір.
 • ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи
 • ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахилені площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках
 • ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, ITD)
 • ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998,IDT)
 • ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998,IDT)
 • ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:2003,IDT)
 • ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків»
 • ДСТУ Б А.2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних планів
 • ДСТУ 3013-95 Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових водах з територій міст і промислових підприємств. Держстандарт України, Київ
 • ДСТУ Б.В.1.3-3:2011 Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення
 • ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання
 • ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів у будинках і спорудах
 • ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Загальні вимоги
 • НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
 • НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
 • НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
 • ГОСТ 12.1.005-88 ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони
 • ГОСТ 12.1.044-89 Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів
 • ГОСТ 16363-98 Засоби вогнезахисту для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей
 • ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Випробування на пожежонебезпеку. Методи випробувань Випробування нагрітим дротом
 • ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд будівельних конструкцій та основ
 • ДСП 173096 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
 • ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

Важлива інформація

Як виконується експертиза проектів будівництва

Як виконується експертиза проектної документації

Експертиза проводиться для визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будівель, їх безпеки та інженерного забезпечення. Увага в ході експертизи також приділяється і іншим питанням дотримання нормативів щодо проектування об'єктів будівництва

детальніше

Особливості будівельної експертизи

Особливості будівельної експертизи проектів будівництва

Всі документи, які готуються до початку будівництва, вважаються важливим фактором для подальшого здійснення робіт. Від них залежить, наскільки якісним і безпечним буде споруда. Проектування охоплює весь процес зведення майбутньої будівлі. Саме для повноцінного контролю за правильністю складання проекту проводиться експертиза

детальніше

Експертиза проектів будівництва в Україні: як вибрати експертну компанію

Як вибрати експертну компанію в Україні

Вибір експертної організації - дуже непростий і важливий процес. Ознайомтеся з порадами, які можуть допомогти вам у виборі підрядника. Поперше, переконайтесь, що обрана вами організація знаходиться в викладеному на сайті Мінрегіонбуду списку експертних організацій, які мають право на здійснення комплексної експертизи проектів будівництва

детальніше