Шановні колеги, повідомляємо Вам, що ми працємо в штатному режимі, як і в довоєнний час.
Зв’язатися з нами Ви можете за номерами : +380 (97) 228 99 77, +38 (050) 228 99 77

Співтовариство будівельної галузі, потрібна підтримка в голосуванні!

Заміна безкатегорійних кваліфікаційних сертифікатів технаглядів, проектувальників, експертів будівельних виданих до 01.01.2016 р.

Просимо партнерів та колег Підписати петицію

Текст петиції:

Пане прем'єр-міністре!
23 червня 2021 року Ви підписали Постанову КМУ № 681 про затвердження Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – Порядку) та Постанову № 651 про внесення змін до Постанови КМУ від 23 травня 2011 р. № 554, які були підготовлені Вам на підпис, як ми вважаємо із порушенням наших конституційних прав.
Мова про обмеження дії безстрокових кваліфікаційних сертифікатів виданих до 01 січня 2016 року уповноваженими від Держави особами відповідальним виконавцям робіт за напрямками інжинірингової діяльності різних спеціалізацій у будівельній галузі:
• інженер технічного нагляду;
• інженер – проектувальник;
• експерт будівельний.
Згідно ст.17 ЗУ «Про архітектурну діяльність» строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.

Однак, в Додатку 4 Порядку чітко зазначено обмеження щодо строку дії кваліфікаційного сертифікату для осіб, які отримали його до 01.01.2016 року, а саме: інженер-проектувальник/ інженер технічного нагляду/ експерт будівельний кваліфікаційний сертифікат, яким отримано до 1 січня 2016 р.:
до 31 грудня 2021 р. - може здійснювати діяльність на об'єктах класу наслідків (відповідальності) СС3, СС2, СС1;
з 1 січня 2022 р. - може здійснювати діяльність на об'єктах класу наслідків (відповідальності) тільки СС1.

Тобто, з цього Додатку з 1 січня 2022 р. вочевидь постає обмеження у вигляді припинення дії кваліфікаційних сертифікатів для продовження роботи на об’єктах із класами наслідків СС3 та СС2 для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років.

Також, при складанні Додатку 4 до Порядку є інші невідповідності, які підтверджують недоопрацювання законодавства у галузі архітектури та містобудування і потребують внесення відповідних змін. Йдеться про вимоги щодо сертифікатів інженерів-проектувальників з технології будівельного виробництва, інженерів-проектувальників з кошторисної документації, експертів будівельних за спеціалізацією експертиза кошторисної частини проектної документації та експертів будівельних за спеціалізацією експертиза містобудівної документації, які у Додатку 4 до Порядку після отримання кваліфікаційних сертифікатів від 01.01.2016 року стали інженерами-проектувальниками і експертами будівельними із ранжуванням за категоріями, що суперечить факту наявності таких кваліфікацій і не відповідає вимогам Зміни № 8 до розділу 1 Випуску 64 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого наказом Мінрегіону України від 27.01.2014 р. № 26, в якій чітко перелічені спеціалізації щодо яких поширюються кваліфікаційні вимоги ранжування за категоріями, і серед яких відсутні вище зазначені у Додатку 4 Порядку спеціалізації.

Щодо Постанови № 651 від 23.06.2021 р. про внесення змін до Постанови КМУ від 23 травня 2011 р. № 554, йдеться про зміни в п.2, а саме:
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Установити, що виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. або виконували на законних підставах відповідні роботи без отримання кваліфікаційного сертифіката, можуть за результатами проходження професійної атестації отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг).”.

Заміна безкатегорійних кваліфікаційних сертифікатів технаглядів


Отже, як бачимо в цьому пункті з’явилася обмежувальна вимога проходження професійної атестації для отримання кваліфікаційного сертифікату вищої категорії, якої додатково не було а ні під час проходження професійної атестації при отримані кваліфікаційних сертифікатів до 1 січня 2016 р, а ні під час підвищення кваліфікації впродовж п’яти років.
Також у тексті Зміни № 8 до розділу 1 Випуску 64 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» чітко зазначено що, до введення в дію кваліфікаційних вимог із ранжуванням за категоріями фахівці, які в установленому законодавством порядку отримали кваліфікаційний сертифікат, можуть отримати категорію згідно з кваліфікаційними вимогами за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт та підвищення кваліфікації.
Як бачимо вимога щодо проходження професійної атестації для отримання кваліфікаційного сертифікату вищої категорії - відсутня, окрім умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт та підвищення кваліфікації, яке має відбуватися не рідше ніж одного разу на п’ять років і свідоцтво про яке отримують всі хто його пройшов.

Окрім того, що Додаток 4 Порядку Постанови КМУ № 681 від 23.06.21 р. та Постанова № 651 від 23.06.21 р. про внесення змін до Постанови КМУ від 23 травня 2011 р. № 554 – суперечать вимогам статті 58 Конституції України щодо принципу незворотності дії нормативно-правових актів у часі, та ще й ці нововведення суперечать один одному. Так Додаток 4 Порядку Постанови КМУ № 681 встановлює, що кваліфікаційні сертифікати видані до 01.01.2016 р. діють до 31.12.2021 р. на об’єктах із класом наслідків СС3 включно, а вже з 01.01.2022 р. ці сертифікати обмежуються в дії лише до об’єктів із класом наслідків СС1. Водночас з цим в Постанові № 651 від 23.06.21 р. про внесення змін до Постанови КМУ від 23 травня 2011 р. № 554 водиться зміна, яка дозволяє за результатами проходження професійної атестації отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг). Тобто, згідно кваліфікаційних вимог Зміни № 8 до розділу 1 Випуску 64 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», сертифікат вищої категорії, а саме провідного фахівця можливо отримати лише за наявності стажу роботи за фахом І-і категорії – не менше 2 років, і відповідно на об’єктах із класом наслідків СС2. Таким чином в Постанові № 651 від 23.06.21 р. дію кваліфікаційних сертифікатів виданих до 01.01.2016 р. автоматично прирівнюють до сертифікатів фахівців І-і категорії, які мають право працювати на об’єктах із класом наслідків СС2, і навіть якщо проходження професійної атестації відбуватиметься після 31.12.2021 року.

ВИСНОВОК
Принцип незворотності дії нормативно-правових актів у часі передбачає, що дія закону чи іншого нормативно-правового акта поширюється лише на ті відносини, які виникли після набрання ним чинності. Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це є однією з найважливіших гарантій правової стабільності та застосовується і щодо актів центральних органів влади.
Враховуючи зазначене, кваліфікаційні сертифікати, видані до введення в дію Зміни № 8 до розділу 1 Випуску 64 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», які не містять інформації щодо категорії виконавців та давали право на виконання робіт щодо усіх об’єктів будівництва, мають і далі застосовуватися без обмежень права виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи в минулому категорії складності.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.
Отже, кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців робіт зареєстровані у реєстрі атестованих осіб до 01.01.2016 року дати набрання чинності запровадженої Зміни № 8 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, і дію яких (сертифікатів) було своєчасно підтверджено черговим підвищенням кваліфікації відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» - мають і далі застосовуватися без обмежень права виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності), які ще на час отримання кваліфікаційних сертифікатів згідно статті 32 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» поділялися на I, II, III, IV і V категорії складності.

ПРОПОЗИЦІЯ
Для забезпечення вимог ч.9 п.15 Порядку Постанови КМУ № 681 від 23.06.21 р. щодо сумісності інформації в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а саме сумісності ранжування безкатегорійних кваліфікаційних сертифікатів виданих до 01.01.2016 року із сертифікатами нового зразка ми пропонуємо внести до Постанови КМУ від 23 травня 2011 р. № 554 зміни які не порушуватимуть Конституцію України і збалансовано врегулюють процедуру заміни кваліфікаційних сертифікатів.

1. Єдина державна електронна система у сфері будівництва (далі - ЄДЕСБ) визначає усіх осіб, яким уповноваженими особами від держави були видані кваліфікаційні сертифікати до 01 січня 2016 року, які потребують заміни на сертифікати нового зразка і надсилає кожному з переліку цих кваліфікованих осіб письмову пропозицію щодо безоплатної автоматичної заміни його сертифікату старого зразка на сертифікат із ранжуванням за категоріями відповідної категорії за наявної у ЄДЕСБ інформації щодо участі цієї кваліфікованої особи на об'єктах найвищого класу наслідків за останні 3 роки її безперервної роботи за фахом.

2. У разі, якщо в ЄДЕСБ будуть відсутні дані щодо участі на відповідних об'єктах і автоматично буде запропонована кваліфікаційна категорія нижча, то кваліфікована особа може звернутися до Держателя або технічного адміністратора ЄДЕСБ з метою внесення корегувань до ЄДЕСБ і отримання сертифікату відповідного кваліфікаційного рівня із наданням підтверджуючих документів щодо безпосередньої участі за фахом сертифікату на об'єктах відповідного класу наслідків.

3. Документами підтверджуючими досвід участі за кваліфікацією на об'єктах відповідного класу наслідків є: реєстраційні номери дозвільних документів на виконання будівельних робіт, або реєстраційні номери сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, або реєстраційні номери експертних висновків, звітів тощо, або офіційні договори на здійснення робіт за фахом сертифікату по об'єктам, або якщо особа найманий працівник, то завірені підприємством копії трудової книжки разом із копією наказу на призначення цієї кваліфікованої особи учасником виконуємої роботи за його спеціалізацією по конкретному об'єкту із зазначенням його класу наслідків.

ЗАКЛЮЧЕННЯ
Після внесення вищенаведених змін ВИКОНАННЯ ВИМОГ п. 27. Порядку Постанови КМУ № 681 від 23.06.21 р. про аналіз поданих/внесених даних щодо їх достовірності шляхом порівняння, встановлення відповідності та підтвердження поданих/внесених даних з даними, визначеними Додатками 3 і 4 Порядку, та даними, що надходять у порядку електронної інформаційної взаємодії електронної системи з електронними інформаційними ресурсами та мережами – СТАНЕ БІЛЬШ ВІДПОВІДНИМ.

Однак у разі ігнорування цього звернення і продовження впровадження порушень наших конституційних прав ми будемо вимушені звертатися до різних інстанцій, включно і до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із проханням і вимогою щодо наданих їй повноважень розглянути наше звернення і підготувати конституційне подання до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність вищезазначених Постанов КМУ від 23.06.2021 р. із відповідними наслідками у подальшому щодо притягнення до відповідальності правопорушників Конституції України, та відшкодуванням державою у встановленому законом порядку матеріальної чи моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними.

З повагою і сподіванням на розуміння вищезазначених вимог законодавства в сфері містобудування та архітектури!

Підписати петицію

Важлива інформація

Як виконується експертиза проектів будівництва

Як виконується експертиза проектної документації

Експертиза проводиться для визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будівель, їх безпеки та інженерного забезпечення. Увага в ході експертизи також приділяється і іншим питанням дотримання нормативів щодо проектування об'єктів будівництва

детальніше

Особливості будівельної експертизи

Особливості будівельної експертизи проектів будівництва

Всі документи, які готуються до початку будівництва, вважаються важливим фактором для подальшого здійснення робіт. Від них залежить, наскільки якісним і безпечним буде споруда. Проектування охоплює весь процес зведення майбутньої будівлі. Саме для повноцінного контролю за правильністю складання проекту проводиться експертиза

детальніше

Експертиза проектів будівництва в Україні: як вибрати експертну компанію

Як вибрати експертну компанію в Україні

Вибір експертної організації - дуже непростий і важливий процес. Ознайомтеся з порадами, які можуть допомогти вам у виборі підрядника. Поперше, переконайтесь, що обрана вами організація знаходиться в викладеному на сайті Мінрегіонбуду списку експертних організацій, які мають право на здійснення комплексної експертизи проектів будівництва

детальніше