Шановні колеги, повідомляємо Вам, що ми працємо в штатному режимі, як і в довоєнний час.
Зв’язатися з нами Ви можете за номерами : +380 (97) 228 99 77, +38 (050) 228 99 77

В Україні змінено КРИТЕРІЇ, яким повинні відповідати експертні організації.

В Україні посилено відповідальність експертних організацій. Відтак тепер за неякісну підготовку та надання експертних звітів вони можуть бути позбавлені свого статусу. Відповідні зміни затверджені наказом Мінрегіону від 31.10.2018 № 288 “Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204”. Він був опублікований в Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №1/2019.

“Експертиза грає дуже важливу роль на стадії проектування і будівництва об’єктів. І саме від її якості у багато чому залежить безпека майбутніх будівель. Щоб підвищити якість розроблення проектної документації, сьогодні вкрай необхідно підвищувати професіоналізм експертів і їх відповідальність у наданні експертних звітів. Для цього ми вдосконалили критерії, яким мають відповідати такі організації. Тепер за неякісну підготовку і надання експертних звітів вони можуть позбавлятися свого статусу. Відповідні перевірки будуть проводитися представниками Держархбудінспекції, які будуть інформувати Мінрегіон про її результати для прийняття відповідних рішень”, — повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Це також сприятиме мінімізації можливих корупційних ризиків.

Згідно з наказом, одним із головних критеріїв, яким мають відповідати експертні організації, є дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності, ДБН, стандартів та інших нормативних актів при підготовці та наданні експертних звітів. Відповідно до цього критерію Держархбудінспекція здійснюватиме перевірки експертних організацій щодо дотримання цих вимог у наданих ними звітах.

Наказ набрав чинності 21 грудня 2018 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
15.08.2017 № 204

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1140/31008

КРИТЕРІЇ, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

1. Експертні організації незалежно від форм власності (далі - експертні організації), що здійснюють експертизу проектів будівництва, мають відповідати таким критеріям:

1) наявність статусу юридичної особи;

2) наявність затвердженої організаційної структури експертної організації відповідно до напрямів, за якими планується проводити експертизу, згідно з пунктом 6 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560;

3) укомплектованість експертної організації експертами, що відповідають вимогам статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та мають кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), а також іншими фахівцями, що відповідають кваліфікаційним вимогам, які працюють на постійній основі або залучаються за цивільно-правовими договорами;

4) наявність власного або орендованого приміщення для розміщення персоналу та архіву справ проектів будівництва, що відповідає протипожежним, санітарним нормам і правилам; матеріально-технічного оснащення робочих місць; програмних комплексів, за допомогою яких здійснюватиметься експертиза проектної документації, що підтверджується документально; мережі Інтернет, електронної пошти, телефонного зв’язку, що підтверджується документально;

5) наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України «Про державну таємницю» при проведенні експертизи проектів, матеріали яких містять державну таємницю;

6) дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема щодо відповідності проектної документації нормативно-правовим актам, будівельним нормам, стандартам і правилам під час підготовки та надання замовникам експертних звітів, які підтверджують якість розроблення проектної документації на будівництво об’єктів.

2. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі відповідно до напрямів, за якими планується проводити експертизу:

1) щодо додержання нормативів з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, - експертів, які працюють на постійній основі, стосовно забезпечення механічного опору та стійкості об’єктів виробничого та невиробничого призначення; лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та експертизи доріг (у разі проведення експертизи проектів будівництва таких об’єктів);

2) щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації - одного або більше експертів, які працюють на постійній основі (у разі експертизи проектів будівництва, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі - державні кошти)), з питань експертизи кошторисної частини проектної документації;

3) щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки - одного або більше експертів, які працюють на постійній основі або за цивільно-правовими договорами, стосовно забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму; забезпечення економії енергії; дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки; забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (у разі проведення експертизи проектної документації з питань ядерної та радіаційної безпеки);

4) щодо проведення експертизи архітектурного рішення проекту будівництва - залучається архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат та працює на постійній основі або за цивільно-правовим договором;

5) щодо додержання нормативів з питань експлуатаційної безпеки будинків і споруд та інженерного забезпечення (за розділами та частинами проектної документації: водопостачання та водовідведення; опалення, вентиляція та кондиціонування повітря; газо- та холодопостачання; електрообладнання, електроосвітлення; зв’язок та сигналізація, автоматизація інженерного обладнання; організація будівництва; генеральний план) - експертів та фахівців, які працюють на постійній основі або за цивільно-правовими договорами;

6) щодо проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, які споруджуються із залученням державних коштів,- не менше 80 відсотків експертів, які працюють на постійній основі й отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за напрямами проведення експертизи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, та філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва;

філії експертної організації у регіонах мають відповідати вимогам, визначеним у підпунктах 2-5 пункту 1 цих Критеріїв та підпунктах 1-5 цього пункту;

представництва експертної організації у регіонах мають бути укомплектовані підрозділами та спеціалістами, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних та інших допоміжних функцій, а також мати власне або орендоване приміщення для розміщення персоналу, що відповідає протипожежним, санітарним нормам і правилам, належне матеріально-технічне оснащення робочих місць, мережу Інтернет, електронну пошту, телефонний зв’язок, що підтверджується документально.

3. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі відповідно до напрямів, за якими планується проводити експертизу, експертів та інших фахівців, визначених у підпунктах 1-5 пункту 2 цих Критеріїв.

4. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва об’єктів, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, щодо їх міцності, надійності та довговічності незалежно від класу наслідків (відповідальності), до яких ці об’єкти віднесені, крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі експертів, які працюють на постійній основі, стосовно забезпечення механічного опору та стійкості об’єктів виробничого та невиробничого призначення та експертизи кошторисної частини проектної документації (у разі експертизи проектів будівництва, що споруджуються за рахунок державних коштів).

5. Експертні організації, що здійснюють експертизу щодо кошторисної частини проектної документації об’єктів, що споруджуються за рахунок державних коштів, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі експертів, що працюють на постійній основі, з питань експертизи кошторисної частини проектної документації та забезпечення механічного опору та стійкості.

Повний текст доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1140-17

Важлива інформація

Як виконується експертиза проектів будівництва

Як виконується експертиза проектної документації

Експертиза проводиться для визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будівель, їх безпеки та інженерного забезпечення. Увага в ході експертизи також приділяється і іншим питанням дотримання нормативів щодо проектування об'єктів будівництва

детальніше

Особливості будівельної експертизи

Особливості будівельної експертизи проектів будівництва

Всі документи, які готуються до початку будівництва, вважаються важливим фактором для подальшого здійснення робіт. Від них залежить, наскільки якісним і безпечним буде споруда. Проектування охоплює весь процес зведення майбутньої будівлі. Саме для повноцінного контролю за правильністю складання проекту проводиться експертиза

детальніше

Експертиза проектів будівництва в Україні: як вибрати експертну компанію

Як вибрати експертну компанію в Україні

Вибір експертної організації - дуже непростий і важливий процес. Ознайомтеся з порадами, які можуть допомогти вам у виборі підрядника. Поперше, переконайтесь, що обрана вами організація знаходиться в викладеному на сайті Мінрегіонбуду списку експертних організацій, які мають право на здійснення комплексної експертизи проектів будівництва

детальніше